คู่รักไทยกลีบนมเบิ้มนมเบิ้มกันกลางทุ่ง ซอยนมเบิ้มไม่เกรงใจเจ้าที่กระแทกนมเบิ้มกันสะมันเชียว