ดูหนัง ฆาตกรรม ซ่อนฆาตกร THE LIMEHOUSE GOLEM (2016)

เรื่องย่อ The Limehouse Golem ฆาตกรรม ซ่อนฆาตกร A series of murders has shaken the community to the point where people
believe that only a legendary creature from dark times the mythical so-called Golem The Limehouse Golem must be responsible