ตัวตึงดาวทวิต น้องส้มโดนเม็ดแตดแตกในใส่ชุดนักเรียนญี่ปุ่น