เลี้ยงน้ำหวานให้เย็นชื่นใจค่อยไปเล่นควยใหญ่กินน้ำเงี่ยนต่อ