แจกวาร์ปน้องนิวเยียร์ ดาวทวิตโดนท่า 69สดท่าหมากระแทกร้องลั่น