ได้ควยดุ้นใหญ่คว้าหมับจับไม่วางเลยนะเข้าหีได้แอ่นใส่กระเด้งสู้เลย