All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้  เมื่อโรงเรียนมัธยมปลายกลายเป็นขุมนรกในวิกฤตไวรัสซอมบี้ระบาด นักเรียนที่ติดอยู่ภายในจึงต้องหาทางฝ่าด่านหฤโหดออกมาให้ได้… ก่อนที่จะกลายเป็นผู้ติดเชื้อที่วิปริตสุดขอบ

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.1

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.2

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.3

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.4

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.5

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.6

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.7

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.8

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.9

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.10

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.11

All of Us Are Dead มัธยมซอมบี้ พากย์ไทย Ep.12 (จบ)