Ancient Love Poetry (2021) ตำนานรักสองสวรรค์

  ในยุคฟ้าปางก่อนมีสี่เทพบรรพกาลปกครองสวรรค์ คือ จื้อหยาง เทียนฉี่ ไป๋เจวี๋ย และ ซ่างกู่ ผู้มีพลังหุนตุ้นที่รับจากปฐมเทพผู้สร้างสวรรค์เลยได้ปกครองต่อจากบิดา และมีอีกสามเทพบรรพกาลคอยช่วยเหลือ วันหนึ่งเกิดมหันตภัยหุนตุ้นที่จะทำลายล้างจักรวาล ซ่างกู่จึงใช้พลังของนางหยุดยั้งมหันตภัย ระเบิดวิญญาณ ทำให้ยุคฟ้าปางก่อนล่มสลาย เกิดยุคฟ้าปางหลังขึ้นเป็นสวรรค์ในปัจจุบัน โดยมีสามมหาเทพปกครอง คือ กู่จวิน (มังกรวารี) อู๋ฮวั่น (หงส์ฟ้า เป็นเทียนโฮ่ว) และ มู่กวง (มังกรทองห้าเล็บ เป็นเทียนตี้ ผู้ปกครองสวรรค์)