ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1

ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1  ในปี 1943 เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชาริเต้แห่งเบอร์ลินต้องรับมือกับผลกระทบจากสงครามโลกครั้งที่สองและการปกครองของพวกนาซี รวมทั้งแผนปฏิบัติการพัฒนาพันธุกรรมสุดอันตราย

ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP1
ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP2
ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP3
ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP4
ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP5
ชาริเต้ รักกลางสนามรบ Charite At War Season 1 ซับไทย EP6