Code Name Geronimo (2012) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

Code Name Geronimo (2012) เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน

ลิงค์หลักสำรอง 1สำรอง 2

Code Name Geronimo เจอโรนีโม รหัสรบโลกสะท้าน สร้างจากเหตุการณ์จริงที่ ตะลึงคนทั่วโลก ของกลุ่มนาวีซีลที่ได้รับภารกิจสำคัญหลังจากรู้ที่กบดานของเป้าหมาย ที่พวกเขาต้องเก็บ โอซามา บิน ลาเด็น บุคคลที่อันตรายและทรงอำนาจที่สุดคนนึง