slot wallet

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว  เรื่องราวชีวิตที่ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องแสนปั่นป่วนของคู่รักคู่กัดนายอำเภอสุดหล่อ เถาจวินหราน (แสดงโดย หลัวเจิ้ง) กับเจ้าของเรือสำราญที่มีนิสัยรักคุณธรรม อาฉู่ (แสดงโดย หวงรื่ออิ๋ง) เรื่องราวทั้งหมดเริ่มจากอำเภอปี้อวิ๋นที่ถูกเรียกว่าเป็น “สวนบุปผาของราชวงศ์”

Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.1
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.2
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.3
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.4
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.5
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.6
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.7
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.8
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.9
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.10
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.11
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.12
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.13
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.14
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.15
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.16
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.17
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.18
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.19
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.20
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.21
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.22
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.23
Cry Me A River of Stars (2021) สายธารแห่งดวงดาว ซับไทย Ep.24 End