Cute Programmer (2021) โปรแกรมเมอร์ที่รัก

  ในที่สุดก็ได้ทำสัญญาเป็นคู่สมรสกับเจียงอี้เฉิงเป็นเวลาหนึ่งปี เมื่อต้องอาศัยอยู่ร่วมกันก็เกิดเรื่องราวหวาน ๆ ขึ้น และเจียงอี้เฉิงก็ค่อย ๆหวั่นไหวกับลู่หลีด้วยที่เขาไม่ทันรู้สึกตัว