EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13

DC’s Stargirl Season 1

เรื่องของนักเรียนมัธยมปลาย Courtney Whitmore (Bassinger) ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าฮีโร่วัยรุ่นลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าวายร้ายใน เธอจะกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งทีม Justice Society of America ในที่สุด