DC’s Stargirl Season 2

DC’s Stargirl Season 2  เรื่องของนักเรียนมัธยมปลาย Courtney Whitmore (Bassinger) ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เหล่าฮีโร่วัยรุ่นลุกขึ้นมาต่อกรกับเหล่าวายร้ายใน เธอจะกลายมาเป็นผู้ก่อตั้งทีม Justice Society of America ในที่สุด

[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[block]


[/block]
[/block]
[block]


[/block]
[/block]