Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย

เรื่องราวสายลับราชบุตรเขย องค์หญิงกงอี๋อินได้รับพระราชทานงานสมรสจากฮ่องเต้ ให้แต่งงานกับฉินม่อ บุรุษเนื้อหอมที่เป็นที่หมายปองของสตรีทั้งหลาย แต่ในวันงานสมรสฉินม่อกับหายตัวไป องค์หญิงโกรธมากเธอจึงแปลงเป็นบุรุษตามตอแยแก้แค้นฉินม่อ เรื่องราววุ่นๆจึงได้เริ่มขึ้น

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.1

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.2

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.3

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.4

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.5

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.6

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.7

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.8

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.9

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.10

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.11

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.12

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.13

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.14

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.15

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.16

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.17

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.18

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.19

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.20

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.21

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.22

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.23

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.24

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.25

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.26

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.27

Detective Husband I’ve Never Met (2022) สายลับราชบุตรเขย ซับไทย Ep.28 (จบ)