Eternal Love Rain (2020) บ่มรักพิรุณพรำ ซับไทย

เรื่องย่อ :  Eternal Love Rain (2020) บ่มรักพิรุณพรำ ซีรี่ย์จีนเกาะกระแสมกรเกล็ดให้กับจิ่นเอ๋อร์ เด็กสาวในหมู่บ้านประมงไปบรรเทาภัยพิบัติในหมู่บ้าน ทว่ามกรเกล็ดและจิ่นเอ๋อร์กลับหายไปพร้อมกัน บนท้องทะเลก็เกิดเขตกั้นที่ทำให้หนิงซิวรุ่ยไม่สามารถกลับลงสู่ทะเล ห้าร้อยปีผ่านไป

Eternal Love Rain (2020) ตอน 1
Eternal Love Rain (2020) ตอน 2
Eternal Love Rain (2020) ตอน 3
Eternal Love Rain (2020) ตอน 4
Eternal Love Rain (2020) ตอน 5
Eternal Love Rain (2020) ตอน 6
Eternal Love Rain (2020) ตอน 7
Eternal Love Rain (2020) ตอน 8
Eternal Love Rain (2020) ตอน 9
Eternal Love Rain (2020) ตอน 10
Eternal Love Rain (2020) ตอน 11
Eternal Love Rain (2020) ตอน 12
Eternal Love Rain (2020) ตอน 13
Eternal Love Rain (2020) ตอน 14
Eternal Love Rain (2020) ตอน 15
Eternal Love Rain (2020) ตอน 16
Eternal Love Rain (2020) ตอน 17
Eternal Love Rain (2020) ตอน 18
Eternal Love Rain (2020) ตอน 19
Eternal Love Rain (2020) ตอน 20
Eternal Love Rain (2020) ตอน 21
Eternal Love Rain (2020) ตอน 22
Eternal Love Rain (2020) ตอน 23
Eternal Love Rain (2020) ตอน 24 End