Foundation Season 1 (2021)

Foundation Season 1 (2021)  เรื่องราวการเดินทางอันกล้าหาญของกลุ่มนักลี้ภัยที่พยายามจะกอบกู้และสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่ หลังจากการล่มสลายของอาณาจักรกาแลคซี โดยนักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้ก่อตั้งองค์กรชื่อว่า“สถาบันสถาปนา” ขึ้นมา ที่คิดว่าหนทางที่จะกู้อารยธรรมใหม่ก็ด้วยการสั่งสมองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปในสารานุกรม ดัดแปลงจากงานเขียนแนวไซไฟสุดคลาสสิคของ Isaac Asimov นักเขียนชื่อดังที่ผลงานของเขาเคยถูกนำมาดัดแปลงเป็นหนังแล้วมากมาย เช่น Nightfall (1988), Bicentennial Man (1999) และ I,Robot (2004) Foundation ตีพิมพ์เป็นหนังสือครั้งแรกในปี 1951 ที่ต้องเรียกว่าเขียนเรื่องราวที่ล้ำสมัยและมาก่อนกาลมาก เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจให้ Star Wars

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.1

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.2

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.3

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.4

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.5

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.6

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.7

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.8

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.9

Foundation Season 1 (2021) ซับไทย EP.10 End