Gaduri Restaurant

 

Gaduri Restaurant ซีรี่ย์เ้กาหลีมาแรง  เรื่องราวโรแมนติคระหว่างกาดูรีผู้เชี่ยวชาญด้านการเดทและชาอูบินชายหนุ่มลึกลับข้างห้องของเธอ

Gaduri Restaurant Ep.1

Gaduri Restaurant Ep.2

Gaduri Restaurant Ep.3

Gaduri Restaurant Ep.4

Gaduri Restaurant Ep.5

Gaduri Restaurant Ep.6

Gaduri Restaurant Ep.7

Gaduri Restaurant Ep.8

Gaduri Restaurant Ep.9

Gaduri Restaurant Ep.10

Gaduri Restaurant Ep.11

Gaduri Restaurant Ep.12(จบ)