EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16

Get Revenge แฮรา เทพีลวงแค้น

  เล่าเรื่องของ คังแฮรา ที่ได้รับโอกาสให้ไปแก้แค้นและต่อสู้กับบุคคลผู้มีอิทธิพลในสังคม