Goedam ผีบ้าน ผีเมือง

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง ซีรี่ย์เกาหลีมาใหม่  เป็นเรื่องราวเล่าถึงประเทศเกาหลีในตอนกลางคืนบริเวณในเมืองเงามืดและวิญญาณจะมีชีวิตขึ้นมาทำให้เกิดเรื่องราวสยองขวัญเกิดขึ้น !! เรื่องราวจะเป็นยังไงโปรดรับชมตอนต่อไป

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.1

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.2

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.3

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.4

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.5

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.6

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.7

Goedam ผีบ้าน ผีเมือง EP.8(จบ)