slot wallet

How I Became a Superhero ปริศนาพลังฮีโร่

How I Became a Superhero ปริศนาพลังฮีโร่  ในโลกที่มนุษย์และยอดมนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกัน ตำรวจรักสันโดษได้หันไปร่วมมือกับนักสืบสมองไวเพื่อหาทางโค่นล้มแผนการร้ายที่ต้องการยึดครองพลังพิเศษ