I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ


เรื่องย่อ เสียงรัก สื่อใจ ซีรี่ย์เกาหลีออนไลน์แนะนำ ภายหลังจากมองเห็นบิดาของตนเองถูกฆ่าตายไปซึ่งๆหน้า ปาร์ค ซูฮาได้มีความรู้และมีความเข้าใจสำหรับการอ่านใจคนอื่นๆผ่านการมองตา ตลอดเวลา 10 ปี ไม่น จุนกุกถูกตัดสินคดีติดตะรางจากเหตุการสังหารบิดาของปาร์ค ซูฮาเนื่องจากจาง ฮเยซองขึ้นให้การเป็นผู้เห็นเหตุการณ์รู้เรื่องการฆาตกรรมสำหรับในการพิจารณาคดีตอนนั้น จุนกุกอยากได้ที่จะตามชำระแค้นคุณ ปาร์ค ซูฮาได้ใ้ห้คำสัญญาว่าจะปกป้องรักษาคุณ แต่ว่าต่อไป พวกเขาก็มิได้เจอกันอีก 10 ปีถัดมา ไม่น จุนกุกได้รับการปล่อยตัวและก็คิดแผนตามชำระแค้นปาร์ค ซูฮารวมทั้งจาง ฮเยซอง ในช่วงเวลาที่ซูฮาเองก็ได้เจอกับฮเยซองอีกทีเมื่อคุณได้เป็นทนายความ ซูฮาใช้ความรู้ของเขาช่วยคุณสำหรับการไขคดี

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.1

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.2

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.3

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.4

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.5

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.6

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.7

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.8

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.9

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.10

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.11

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.12

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.13

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.14

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.15

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.16

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.17

I Hear Your Voice เสียงรัก สื่อใจ พากย์ไทย Ep.18