In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep1
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep2
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep3
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep4
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep5
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep6
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep7
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep8
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep9
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep10
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep11
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep12
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep13
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep14
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep15
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep16
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep17
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep18
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep19
In Geek We Trust (2022) ซับไทย ep20 จบ

In Geek We Trust (2022)

)  อาซนเป็นหัวหน้าแผนกไอทีของธนาคารแห่งหนึ่ง เขาเชื่อว่าแผนกไอทีสำคัญต่อบริษัทและตัดสินใจสร้างระบบเพื่อพิสูจน์คุณค่าของพวกเขา แต่มันกลับทำให้เขาต้องตกงานและโดนแฟนทิ้งหลังจากนั้น อย่างไรก็ตาม เขายังมองโลกในแง่ดีและตั้งใจจะทำให้ความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจของตัวเองเป็นความจริง