Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา  นางฟ้าสาวนามว่าหลิงซีรุกล้ำเข้าไปยังตำหนักน้ำแข็งโดยไม่ตั้งใจ และปลุกเทพสงครามจิ่วเฉินผู้ที่หลับมานานกว่า 50,000 ปีขึ้น ในขณะที่ความรักระหว่างหลิงซีและจิ่วเฉินเบ่งบาน พวกเขาก็ค่อย ๆ ค้นพบว่าหลิงซีนั้นอาจจะมีพลังสุดแสนน่ากลัวอยู่ในตัว

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.1

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.2

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.3

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.4

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.5

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.6

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.7

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.8

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.9

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.10

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.11

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.12

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.13

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.14

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.15

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.16

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.17

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.18

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.19

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.20

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.21

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.22

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.23

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.24

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.25

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.26

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.27

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.28

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.29

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.30

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.31

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.32

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.33

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.34

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.35

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.36

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.37

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.38

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.39

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.40

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.41

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.42

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.43

Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.44

ติดตามตอนต่อไป Love And Destiny ลิขิตรักเหนือชะตา พากย์ไทย Ep.45