Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย

 

Love Like White Jade เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว เรื่องราวของ ชุ่ยอู๋เซีย ที่ได้รับข้อเสนอให้มาช่วยฝึกสอนวรยุทธให้กับบุตรแห่งตระกูลเจียง นั่นจึงทำให้เธอมาพบกับ เจียงไป๋อวี้ คุณชายรูปงามแต่นิสัยสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง ดังนั้นการพบกันของทั้งคู่จึงเริ่มต้นกับแนวคิดที่ตรงกันข้ามแบบสุด ๆ แต่ปมเงื่อนงำที่อยู่ในใจของทั้งคู่ได้กลายมาเป็นเชื่อมโยงพวกเขาเข้าหากันและกัน แต่กระนั้นก็มีจอมยุทธ์ลึกลับที่ปรากฏตัวขึ้นภายใต้หน้ากากปริศนา เขาผู้นี้มักจะแวะเวียนมาช่วยเหลือชุ่ยอู่เซียอยู่เสมอ ๆ และบังเกิดกลายเป็นปมความสัมพันธ์แบบสามเส้าระหว่างพวกเขาขึ้น

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.1

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.2

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.3

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.4

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.5

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.6

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.7

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.8

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.9

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.10

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.11

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.12

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.13

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.14

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.15

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.16

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.17

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.18

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.19

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.20

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.21

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.22

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.23

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.24

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.25

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.26

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.27

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.28

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.29

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.30

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.31

Love Like White Jade (2021) เล่ห์รักร้าย คุณชายหยกขาว พากย์ไทย Ep.32 (จบ)