Lovers of the Red Sky รอยรักลิขิตเลือด

Lovers of the Red Sky รอยรักลิขิตเลือด  เรื่องราวความรักระหว่าง นักวาดภาพหญิงคนแรกแห่งยุคโชซอน กับ โหรหนุ่มผู้บกพร่องทางด้านการมองเห็นแต่สามารถอ่านกลุ่มดาวได้

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.1

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.2

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.3

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.4

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.5

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.6

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.7

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.8

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.9

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.10

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.11

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.12

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.13

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.14

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.15

รอยรักลิขิตเลือด พากย์ไทย Ep.16 End