Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ  เรื่องราวของนายตำรวจหน้าใหม่ปลอมตัวเข้าหวังสืบคดี ด้วยความหน้าใหม่และยังไม่เป็นที่รู้จักจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเกมแมวจับหนู สวีอู๋ชวง (หลินอวี่เซิน) นักสืบในวัยสามสิบเป็นหัวหน้าแผนกอาชญากรรมของกรมตำรวจ ซุยเฉิง

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.1

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.2

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.3

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.4

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.5

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.6

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.7

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.8

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.9

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.10

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.11

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.12

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.13

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.14

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.15

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.16

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.17

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.18

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.19

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.20

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.21

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.22

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.23

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.24

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.25

Master Wait a Moment (2021) ดับเบิ้ลนักสืบ EP.26 จบ