My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่

เรื่องราวเรื่องราวมิตรภาพและการก้าวหน้าไปด้วยกันระหว่างกลุ่มนักเรียนมัธยมปลาย เพราะการอยู่ร่วมกันของพวกเขามีทั้งร้องไห้ หัวเราะ ตะโกนโหวกเหวกโวยวาย ซึ่งพยายามใช้ชีวิตวัยรุ่นที่มีเพียงหนึ่งเดียวของพวกเขาอย่างเต็มที่ ได้เข้าใจว่าอะไรคือความชอบที่แท้จริง ไม่ใช่การเลื่อมใสแบบไอดอล ไม่ใช่ความใฝ่ฝันที่แสนไกล แต่เป็นสองดวงวิญญาณที่สนุกสนาน ดั่งการพบเจอกันระหว่างดาวอังคารกับโลก

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.1

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.2

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.3

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.4

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.5

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.6

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.7

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.8

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.9

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.10

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.11

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.12

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.13

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.14

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.15

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.16

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.17

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.18

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.19

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.20

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.21

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.22

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.23

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.24

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.25

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.26

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.27

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.28

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.29

My Calorie Boy (2022) รักนะนายแคลอรี่ ซับไทย Ep.30 (จบ)