My Forever Sunshine ตราบฟ้ามีตะวัน

  วันฟ้าใหม่ หรือแป้ง (เก้า สุภัสสรา) ที่ต้องเข้าไปอยู่บ้านของอาทิตย์ (หมาก ปริญ) หลังสูญเสียพ่อแม่ หนทางที่เธอจะได้อยู่ในบ้านนี้ต่อก็คือต้องจับอาทิตย์ให้ได้ แต่ใครจะรู้ว่าการเข้าหาอาทิตย์ในครั้งนั้นทำให้เขารถคว่ำเกือบตาย อาทิตย์เกลียดแป้งเข้าไส้ ทำให้แป้งถูกแยกไปเรียนที่กรุงเทพถึงหกปี จนถึงวันที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้ง …หากคิดว่าเวลาจะเยียวยาความเกลียดได้…แต่ก็คงไม่ใช่กับอาทิตย์ เพราะไม่ใช่แค่เกลียดเหมือนเดิม แต่เพิ่มเติมคือเกลียดกว่าเดิมอีก แต่เมื่อต้องทำตามสัญญาสุดท้ายของพ่ออาทิตย์ และแป้งก็ต้องอดทนมันให้ได้