My Sunshine รอรักกลับมา

My Sunshine รอรักกลับ

เรื่องราวนักศึกษามหาวิทยาลัย จ้าวม่อเซิง (รับบทโดย ถังเยียน) ตกหลุมรักแรกพบกับเหออี่เชิน (รับบทโดย วอลเลซ จง) นักเรียนพรสวรรค์จากคณะนิติศาสตร์ จ้าวม่อเซิงผู้มีบุคลิกสดใสตรงไปตรงมาพยายามเข้าหาเหออี่เชิน วิธีการที่แตกต่างของจ้าวม่อเซิงทำให้เหออี่เชินเริ่มสนใจ เรื่องราวความรักของทั้งสองคนในรั้วมหาวิทยาลัยเริ่มเติบโตขึ้นอย่างลับๆ แต่น้องสาวบุญธรรมของเหออี่เชิน เหออี่เหมย (รับบทโดย เจียนเริ่นจือ) ก็รวบรวมความกล้าที่จะประกาศท้าทายกับจ้าวม่อเซิง เมื่อจ้าวม่อเซิงไปขอคำยืนยันจากเหออี่เชินก็ได้รับคำตอบรับที่เย็นชากลับมา จ้าวม่อเซิงเข้าใจผิดว่าเหออี่เชินและเหออี่เหมยรักกัน จึงยอมทำตามความต้องการของพ่อที่จะให้ไปเรียนต่อที่อเมริกา เจ็ดปีต่อมา จ้าวม่อเซิงที่ทำงานเป็นช่างภาพ ได้กลับมาพบกับเหออี่เชิน

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.1

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.2

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.3

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.4

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.5

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.6

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.7

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.8

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.9

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.10

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.11

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.12

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.13

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.14

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.15

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.16

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.17

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.18

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.19

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.20

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.21

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.22

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.23

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.24

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.25

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.26

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.27

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.28

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.29

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.30

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.31

My Sunshine (2015) รอรักกลับมา พากย์ไทย Ep.32 (จบ)