NCIS Los Angeles Season 11 หน่วยสืบสวนแห่งนาวิกโยธิน ปี 11

ทีมตัวแทนพิเศษที่อยู่ในบริการสืบสวนทางอาญาของกองทัพเรือแก้คดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับนาวิกโยธินและกองทัพเรือ