EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8

Rookie Cops ซับไทย EP 9

Rookie Cops

  เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวิทยาลัยตำรวจชั้นนำของเกาหลี ซึ่งเต็มไปด้วยเรื่องราวความรักและความท้าทาย กับนักเรียนตำรวจชั้นปี 1 ที่ไล่ตามความฝัน ขณะที่ตัวพวกเขาเองก็เรียนรู้ในการให้บริการและปกป้องชุมชน

Rookie Cops ซับไทย EP 9