Saying Goodbye (2021)

Saying Goodbye (2021)  แม้ว่าชีวิตจะนำเอาความท้าทายหรือเรื่องน่ายินดีต่าง ๆ มาสู่เรา แต่สายเกินไปไหมที่พวกเขาสองคนจะรักกัน พวกเขารู้หรือเปล่าว่าจะต้องบอกลากันตลอดไป แล้วยังพร้อมที่จะรักกันอยู่ไหม

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.1

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.2

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.3

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.4

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.5

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.6

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.7

Saying Goodbye (2021) ซับไทย EP.8 End