Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน

Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน   เด็กสาวที่เล่นโวหาร มู่เสี่ยวหลู่ บังเอิญเข้าสู่โลกคู่ขนานและบุกรุกเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของ หยานซุย ศาสตราจารย์ที่เย็นชา เธอเริ่มต้นการเดินทางที่พลิกโลกต่าง ๆ   เครดิต seriesvg.com

Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน ซับไทย EP 1

Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน ซับไทย EP 2

Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน ซับไทย EP 3

Serendipity (2021) โลกคู่ขนาน ซับไทย EP 4