shiny flakes the teenage drug lord (2021) ชายนี่ เฟลคส์ เจ้าพ่อยาวัยรุ่น

shiny flakes the teenage drug lord (2021) ชายนี่ เฟลคส์ เจ้าพ่อยาวัยรุ่น  แม็กซ์ เอส. จะเผยเส้นทางการสร้างธุรกิจค้ายาเสพติดที่เริ่มต้นจากห้องนอนสมัยวัยรุ่นผ่านเรื่องราวที่นำไปสร้างเป็นซีรีส์ “วัยลองของ” นี้  เครดิตจาก tvseriesclub.net 

[block]


[/block]