Sword of Destiny (2021) ปรมาจารย์ช่างตีดาบ ซับไทย

Sword of Destiny (2021) ปรมาจารย์ช่างตีดาบ

  เล่าความยิ่งใหญ่ของความรักวัยหนุ่มสาว การสูญเสียความรัก ตำนานแห่งเพลงดาบ พร้อมบอกเล่าแก้แค้นครั้งสุดท้ายผ่านศิลปะการต่อสู้สุดตระการตาระหว่างธรรมะและอธรรม