EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20 (จบ)

  เหล่าสมาชิกประจำรายการนี้ไปยังสถานที่ที่คาดไม่ถึงพร้อมกับแบ็กแพ็ก ตั้งแต่ภูเขาจนถึงทะเล พวกเขาไปทุกที่ที่ลูกค้าเรียกหา แบคจงวอนเป็นผู้นำทีม และโอแดฮวาน อันโบฮยอน กับดินดินมาร่วมเสริมทัพ สมาชิกทั้งสี่จะแพ็กกระเป๋าเพื่อไปจัดเตรียมอาหาร พวกเขาได้รับใบคำร้องและจะรู้เรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจเมื่อไปถึงสถานที่ พวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ทุกรูปแบบเพราะไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้น เหล่าสมาชิกจะแพ็กอะไรมาในกระเป๋าเพื่อทำให้ลูกค้าพอใจ และพวกเขาจะสร้างสรรค์เมนูแบบไหนในสถานการณ์ต่าง ๆ