ละครเรื่องนี้บอกเล่าเรื่องราวของ Xu Qingfeng แพทย์ประจำโรงพยาบาล Yanxi ในการเดินทางกลับจากการศึกษาในต่างประเทศและกัปตัน Guan Yuqing เนื่องจากความร่วมมือโดยปริยายในการช่วยเหลือผู้ป่วยพบว่าครอบครัวของกันและกันมีพระสูตรที่ยากต่อการท่อง Xu Qingfeng และ Guan Yuqing ซึ่ง แต่เดิมต้องการหลีกหนีปัญหาครอบครัวด้วยอาชีพการงานของพวกเขาค้นพบว่าเมื่อพวกเขาต้องการอยู่ด้วยกันไม่เพียง แต่พ่อแม่ของพวกเขาเป็นอุปสรรคที่พวกเขาไม่สามารถผ่านพ้นไปได้ แต่พวกเขายังต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วย