EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10 End

The Crown Season 4 (2020)

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธที่ 2 ถ่ายทอดเรื่องราวหลากอารมณ์ทั้งส่วนพระองค์และการเมืองการปกครองที่มีอิทธิพลต่อความเป็นไปของยุคสมัย