The Irregulars (2021) แก๊งนักสืบไม่ธรรมดา
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8

The Irregulars (2021) แก๊งนักสืบไม่ธรรมดา

  ซีรี่ย์นักสืบที่เกี่ยวข้องกับหมอวัตสันและเชอร์ล็อกโฮมในกรุงลอนดอน โดยในมินิซีรี่ย์ครั้งนี้จะถูกเล่าถึงกลุ่มเด็กๆในท้องถิ่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีและในช่วงที่โฮมและวัตสันอยู่ในจุดที่ตกต่ำ จึงต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเด็กข้างถนนเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เขาต้องการแก้ไขคดี