EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12

The King of Tears Lee Bang Won ราชันแห่งน้ำตา อีบังวอน ซับไทย EP 13

The King of Tears Lee Bang Won ราชันแห่งน้ำตา อีบังวอน

  เรื่องราวของร่างของลีบังวอน ผู้นำที่เป็นผู้นำในการก่อตั้งโชซอนมากกว่าใครๆ ในยุคของยอมัลซอนโช เมื่อคำสั่งเก่าของโครยอเป็น ล้มล้างและจัดระเบียบใหม่ของโชซอน

The King of Tears Lee Bang Won ราชันแห่งน้ำตา อีบังวอน ซับไทย EP 13