The King’s Affection ราชันผู้งดงาม

The King’s Affection ราชันผู้งดงาม  เมื่อองค์ชายถูกลอบสังหาร องค์หญิงฝาแฝดจึงต้องสวมรอยสืบบัลลังก์ ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามปกปิดตัวตนและความรักที่มีต่อชายคนหนึ่งไม่ให้ใครล่วงรู้

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.1

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.2

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.3

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.4

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.5

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.6

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.7

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.8

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.9

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.10

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.11

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.12

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.13

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.14

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.15

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.16

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.17

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.18

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.19

ราชันผู้งดงาม ซับไทย Ep.20 End