The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย

เรื่องย่อ : The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1  ทหารจากต่างพื้นเพผู้มีใจกล้าแกร่งได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มวีรบุรุษยอดนักสู้ที่บุกยุโรปในสงครามโลก

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.1

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.2

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.3

The Liberator ผู้ปลดปล่อย ปี 1 พากย์ไทย Ep.4 (จบ)