The Resident Season 5 (2021)

The Resident Season 5 (2021)  การโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ทำให้ทีมห้องฉุกเฉินแชสเทนถึงกับเสียหลัก แรปเตอร์จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนไข้ในระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.1
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.2
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.3
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.4
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.5
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.6
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.7
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.8
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.9
The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.10

ติดตามตอนต่อไป The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.11