The Resident Season 5 (2021)

The Resident Season 5 (2021)  การโจมตีของอาชญากรไซเบอร์ทำให้ทีมห้องฉุกเฉินแชสเทนถึงกับเสียหลัก แรปเตอร์จัดการความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคนไข้ในระหว่างการโจมตีทางไซเบอร์

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.1

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.2

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.3

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.4

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.5

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.6

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.7

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.8

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.9

The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.10

ติดตามตอนต่อไป The Resident Season 5 (2021) ซับไทย EP.11