EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12
EP 13
EP 14
EP 15
EP 16
EP 17
EP 18
EP 19
EP 20

ติดตามตอนต่อไป The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 21

The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง

  เรื่องราวของ องค์ชายเล็กน้อยยังไม่ได้ออกบริหารราชการแผ่นดินด้วยตัวเขาเอง เพราะอำนาจอยู่ในมือไทเฮาและเสด็จอาลี่ องค์ชายน้อยผู้ไม่สนใจจงานในราชนักอยากออกจากวังไปเที่ยวเตร่ เล่น

ติดตามตอนต่อไป The Theatre Stories (2022) โรงละครพิศวง ซับไทย EP 21