Tribes of Europa ซับไทย Ep. 1-6 จบ

Tribes of Europa

Tribes of Europa  โลกเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง เมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าดับทั้งโลกในปี 2029 ส่งผลให้ประเทศเดิมๆ ไม่มีหลงเหลืออยู่ มนุษย์แยกแตกกันเป็นเผ่า มีระบบความเชื่อและการปกครองของตนเอง