VIP วีไอพี ใครคือชู้

VIP วีไอพี ใครคือชู้  ซีรี่ย์เกาหลีมาแรง นาจองซอน (จางนารา) ทำงานในทีมดูแลลูกค้าวีไอพี ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง เธอแต่งงานกับพัคซองจุน (อีซังยุน) ซึ่งทำงานในทีมเดียวกัน ทั้งคู่ประสบกับเหตุอันไม่คาดคิด ทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.1

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.2

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.3

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.4

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.5

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.6

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.7

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.8

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.9

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.10

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.11

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.12

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.13

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.14

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.15

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.16

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.17

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.18

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.19

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.20

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.21

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.22

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.23

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.24

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.25

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.26

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.27

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.28

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.29

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.30

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.31

VIP วีไอพี ใครคือชู้ Ep.32(จบ)