Wind from Luo Yang (2021) ตำนานลั่วหยาง

  เมืองลั่วหยาง เมืองหลวงเก่าแก่ของราชวงค์ที่ 13 ของจีน ซึ่งในขณะนั้นมีผู้ปกครองเมืองคือ พระนางอู่เจ๋อเทียน หรือที่คนไทยรู้จักในพระนามที่ชื่อว่า บูเช็คเทียน ซึ่งเป็นจักรพรรดินีเพียงองค์เดียวที่ปรากฏพระนามว่าเป็นผู้ปกครองแผ่นดินจีนเมื่อครั้งอดีตกาล เรื่องราวที่เกิดขึ้นในวังหลวงมีการสั่งการในบุคคล 3 คน ทำหน้าที่ในการสืบคดีว่าใครคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนโค่นล้มจักรพรรดินีบูเช็คเทียน

จำนวนตอน : 40 ตอน ตอนเดียวความยาว : 45 นาที